hotline Hotline
0948.999.079

Giỏ hàng

Họ và tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 9,300,000 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 530,100,000
2 Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 5,300,000 Update Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 Delete Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 434,600,000
3 Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 10,500,000 Update  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 Delete  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 661,500,000
4 Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 3,900,000 Update Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 Delete Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 253,500,000
5 Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 16,500,000 Update Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 Delete Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 924,000,000
6 Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 6,800,000 Update Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 Delete Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 340,000,000
7 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 250,000 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 15,000,000
8 Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 3,200,000 Update Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 Delete Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 163,200,000
9 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
10 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
11 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
12 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
13 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
14 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
15 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
16 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
17 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
18 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
19 ĐẦU GHI KX-7104D5 2,780,000 Update ĐẦU GHI KX-7104D5 Delete ĐẦU GHI KX-7104D5 127,880,000
20 KX-8416D5 17,800,000 Update KX-8416D5 Delete KX-8416D5 979,000,000
21 KX-8104WN2 6,040,000 Update KX-8104WN2 Delete KX-8104WN2 259,720,000
22 Trọn bộ 4 camera 2 7,108,000 Update Trọn bộ 4 camera 2 Delete Trọn bộ 4 camera 2 213,240,000
23 Video balum camera 60,000 Update Video balum camera Delete Video balum camera 2,280,000
24 KX-2K8216D4 9,450,000 Update KX-2K8216D4 Delete KX-2K8216D4 359,100,000
25 TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 6,380,000 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 325,380,000
26 TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 6,100,000 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 237,900,000
27 Trọn bộ 4 camera 6,604,000 Update Trọn bộ 4 camera Delete Trọn bộ 4 camera 303,784,000
28 Trọn bộ camera 4 mắt 6,100,000 Update Trọn bộ camera 4 mắt Delete Trọn bộ camera 4 mắt 268,400,000
29 Trọn bộ 4 camera 5 5,204,000 Update Trọn bộ 4 camera 5 Delete Trọn bộ 4 camera 5 213,364,000
30 Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Vui lòng gọi Update Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Delete Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Vui lòng gọi
31 ĐẦU GHI KX-7104TD5 2,240,000 Update ĐẦU GHI KX-7104TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7104TD5 103,040,000
32 Video balun hikvision 1 cặp 270,000 Update Video balun hikvision 1 cặp Delete Video balun hikvision 1 cặp 9,990,000
33 KX-2K8108D4 6,200,000 Update KX-2K8108D4 Delete KX-2K8108D4 285,200,000
34 Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP 3,377,000 Update Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP Delete Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP 135,080,000
35 KX-4K8832N3 31,800,000 Update KX-4K8832N3 Delete KX-4K8832N3 1,272,000,000
36 NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A 90,000 Update NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A Delete NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A 2,970,000
37 ĐẦU GHI KX-7108TD5 3,120,000 Update ĐẦU GHI KX-7108TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7108TD5 124,800,000
38 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
39 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
40 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
41 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
42 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
43 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
44 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
45 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
46 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
47 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
48 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
49 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
50 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
51 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
52 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
53 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
54 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
55 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
56 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
57 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
58 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
59 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
60 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
61 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
62 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
63 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
64 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
65 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
66 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
67 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
68 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
69 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
70 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
71 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
72 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
73 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
74 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
75 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
76 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
77 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
78 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
79 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
80 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
81 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
82 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
83 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
84 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
85 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
86 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
87 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
88 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
89 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
90 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
91 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
92 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
93 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
94 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
95 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
96 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
97 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
98 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
99 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
100 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
101 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
102 dfet3fert Vui lòng gọi Update dfet3fert Delete dfet3fert Vui lòng gọi
103 dfet3fert Vui lòng gọi Update dfet3fert Delete dfet3fert Vui lòng gọi
104 3 17 Update 3 Delete 3 969
105 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
106 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
107 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
108 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
109 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
110 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
111 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
112 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
113 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
114 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
115 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
116 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
117 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
118 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
119 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
120 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
121 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
122 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
123 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
124 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
125 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
126 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
127 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
128 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
129 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
130 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
131 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
132 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
133 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
134 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
135 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
136 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
137 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
138 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
139 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
140 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
141 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
142 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
143 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
144 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
145 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
146 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
147 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
148 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
149 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
150 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
151 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
152 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
153 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
154 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
155 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
156 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
157 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
158 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
159 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
160 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
161 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
162 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
163 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
164 dfet3fert Vui lòng gọi Update dfet3fert Delete dfet3fert Vui lòng gọi
165 dfet3fert Vui lòng gọi Update dfet3fert Delete dfet3fert Vui lòng gọi
166 3 17 Update 3 Delete 3 867
167 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
168 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
169 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
170 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
171 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
172 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
173 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
174 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
175 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
176 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
177 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
178 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
179 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
180 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
181 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
182 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
183 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
184 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
185 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
186 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
187 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
188 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
189 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
190 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
191 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
192 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
193 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
194 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
195 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
196 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
197 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
198 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Tổng giá 8,545,029,836
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Số lượng
1 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13
2 Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 Update Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 Delete Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67
3 Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 Update  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 Delete  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78
4 Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 Update Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 Delete Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34
5 Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 Update Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 Delete Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77
6 Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 Update Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 Delete Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12
7 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36
8 Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 Update Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 Delete Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37
9 Update Delete
10 Update Delete
11 Update Delete
12 Update Delete
13 Update Delete
14 Update Delete
15 Update Delete
16 Update Delete
17 Update Delete
18 Update Delete
19 ĐẦU GHI KX-7104D5 Update ĐẦU GHI KX-7104D5 Delete ĐẦU GHI KX-7104D5
20 KX-8416D5 Update KX-8416D5 Delete KX-8416D5
21 KX-8104WN2 Update KX-8104WN2 Delete KX-8104WN2
22 Trọn bộ 4 camera 2 Update Trọn bộ 4 camera 2 Delete Trọn bộ 4 camera 2
23 Video balum camera Update Video balum camera Delete Video balum camera
24 KX-2K8216D4 Update KX-2K8216D4 Delete KX-2K8216D4
25 TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 3
26 TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 1
27 Trọn bộ 4 camera Update Trọn bộ 4 camera Delete Trọn bộ 4 camera
28 Trọn bộ camera 4 mắt Update Trọn bộ camera 4 mắt Delete Trọn bộ camera 4 mắt
29 Trọn bộ 4 camera 5 Update Trọn bộ 4 camera 5 Delete Trọn bộ 4 camera 5
30 Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Update Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Delete Dây cáp viễn thông camera 2 lõi
31 ĐẦU GHI KX-7104TD5 Update ĐẦU GHI KX-7104TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7104TD5
32 Video balun hikvision 1 cặp Update Video balun hikvision 1 cặp Delete Video balun hikvision 1 cặp
33 KX-2K8108D4 Update KX-2K8108D4 Delete KX-2K8108D4
34 Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP Update Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP Delete Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP
35 KX-4K8832N3 Update KX-4K8832N3 Delete KX-4K8832N3
36 NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A Update NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A Delete NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A
37 ĐẦU GHI KX-7108TD5 Update ĐẦU GHI KX-7108TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7108TD5
38 Update Delete
39 Update Delete
40 Update Delete
41 Update Delete
42 Update Delete
43 Update Delete
44 Update Delete
45 Update Delete
46 Update Delete
47 Update Delete
48 Update Delete
49 Update Delete
50 Update Delete
51 Update Delete
52 Update Delete
53 Update Delete
54 Update Delete
55 Update Delete
56 Update Delete
57 Update Delete
58 Update Delete
59 Update Delete
60 Update Delete
61 Update Delete
62 Update Delete
63 Update Delete
64 Update Delete
65 Update Delete
66 Update Delete
67 Update Delete
68 Update Delete
69 Update Delete
70 Update Delete
71 Update Delete
72 Update Delete
73 Update Delete
74 Update Delete
75 Update Delete
76 Update Delete
77 Update Delete
78 Update Delete
79 Update Delete
80 Update Delete
81 Update Delete
82 Update Delete
83 Update Delete
84 Update Delete
85 Update Delete
86 Update Delete
87 Update Delete
88 Update Delete
89 Update Delete
90 Update Delete
91 Update Delete
92 Update Delete
93 Update Delete
94 Update Delete
95 Update Delete
96 Update Delete
97 Update Delete
98 Update Delete
99 Update Delete
100 Update Delete
101 Update Delete
102 dfet3fert Update dfet3fert Delete dfet3fert
103 dfet3fert Update dfet3fert Delete dfet3fert
104 3 Update 3 Delete 3
105 Update Delete
106 Update Delete
107 Update Delete
108 Update Delete
109 Update Delete
110 Update Delete
111 Update Delete
112 Update Delete
113 Update Delete
114 Update Delete
115 Update Delete
116 Update Delete
117 Update Delete
118 Update Delete
119 Update Delete
120 Update Delete
121 Update Delete
122 Update Delete
123 Update Delete
124 Update Delete
125 Update Delete
126 Update Delete
127 Update Delete
128 Update Delete
129 Update Delete
130 Update Delete
131 Update Delete
132 Update Delete
133 Update Delete
134 Update Delete
135 Update Delete
136 Update Delete
137 Update Delete
138 Update Delete
139 Update Delete
140 Update Delete
141 Update Delete
142 Update Delete
143 Update Delete
144 Update Delete
145 Update Delete
146 Update Delete
147 Update Delete
148 Update Delete
149 Update Delete
150 Update Delete
151 Update Delete
152 Update Delete
153 Update Delete
154 Update Delete
155 Update Delete
156 Update Delete
157 Update Delete
158 Update Delete
159 Update Delete
160 Update Delete
161 Update Delete
162 Update Delete
163 Update Delete
164 dfet3fert Update dfet3fert Delete dfet3fert
165 dfet3fert Update dfet3fert Delete dfet3fert
166 3 Update 3 Delete 3
167 Update Delete
168 Update Delete
169 Update Delete
170 Update Delete
171 Update Delete
172 Update Delete
173 Update Delete
174 Update Delete
175 Update Delete
176 Update Delete
177 Update Delete
178 Update Delete
179 Update Delete
180 Update Delete
181 Update Delete
182 Update Delete
183 Update Delete
184 Update Delete
185 Update Delete
186 Update Delete
187 Update Delete
188 Update Delete
189 Update Delete
190 Update Delete
191 Update Delete
192 Update Delete
193 Update Delete
194 Update Delete
195 Update Delete
196 Update Delete
197 Update Delete
198 Update Delete
Ghi chú Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giải Pháp CÔNG NGHỆ BAN MÊ sẽ sớm liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất !