hotline Hotline
0948.999.079

Giỏ hàng

Họ và tên
Điện thoại
Email
Địa chỉ
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
1 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 9,300,000 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 148,800,000
2 Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 5,300,000 Update Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 Delete Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 95,400,000
3 Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 10,500,000 Update  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 Delete  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 199,500,000
4 Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 3,900,000 Update Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 Delete Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 97,500,000
5 Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 16,500,000 Update Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 Delete Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 379,500,000
6 Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 6,800,000 Update Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 Delete Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 95,200,000
7 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 250,000 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 4,250,000
8 Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 3,200,000 Update Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 Delete Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 41,600,000
9 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
10 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
11 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
12 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
13 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
14 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
15 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
16 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
17 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
18 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
19 ĐẦU GHI KX-7104D5 2,780,000 Update ĐẦU GHI KX-7104D5 Delete ĐẦU GHI KX-7104D5 38,920,000
20 KX-8416D5 17,800,000 Update KX-8416D5 Delete KX-8416D5 195,800,000
21 KX-8104WN2 6,040,000 Update KX-8104WN2 Delete KX-8104WN2 78,520,000
22 Trọn bộ 4 camera 2 7,108,000 Update Trọn bộ 4 camera 2 Delete Trọn bộ 4 camera 2 85,296,000
23 Video balum camera 60,000 Update Video balum camera Delete Video balum camera 840,000
24 KX-2K8216D4 9,450,000 Update KX-2K8216D4 Delete KX-2K8216D4 122,850,000
25 TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 6,380,000 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 82,940,000
26 TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 6,100,000 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 67,100,000
27 Trọn bộ 4 camera 6,604,000 Update Trọn bộ 4 camera Delete Trọn bộ 4 camera 118,872,000
28 Trọn bộ camera 4 mắt 6,100,000 Update Trọn bộ camera 4 mắt Delete Trọn bộ camera 4 mắt 85,400,000
29 Trọn bộ 4 camera 5 5,204,000 Update Trọn bộ 4 camera 5 Delete Trọn bộ 4 camera 5 57,244,000
30 Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Vui lòng gọi Update Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Delete Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Vui lòng gọi
31 ĐẦU GHI KX-7104TD5 2,240,000 Update ĐẦU GHI KX-7104TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7104TD5 31,360,000
32 Video balun hikvision 1 cặp 270,000 Update Video balun hikvision 1 cặp Delete Video balun hikvision 1 cặp 3,240,000
33 KX-2K8108D4 6,200,000 Update KX-2K8108D4 Delete KX-2K8108D4 68,200,000
34 Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP 3,377,000 Update Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP Delete Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP 37,147,000
35 KX-4K8832N3 31,800,000 Update KX-4K8832N3 Delete KX-4K8832N3 286,200,000
36 NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A 90,000 Update NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A Delete NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A 900,000
37 ĐẦU GHI KX-7108TD5 3,120,000 Update ĐẦU GHI KX-7108TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7108TD5 40,560,000
38 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
39 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
40 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
41 Vui lòng gọi Update Delete Vui lòng gọi
Tổng giá 2,463,139,000
STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Số lượng
1 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-13
2 Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 Update Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67 Delete Mẫu Kệ Tivi Bằng Gỗ Công Nghiệp Đẹp TV-67
3 Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 Update  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78 Delete  Kệ Tivi Gỗ Sồi Cánh Khoét Chữ J Độc Đáo TV-78
4 Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 Update Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34 Delete Kệ Tivi Đơn Giản Gỗ Công Nghiệp TV-34
5 Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 Update Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77 Delete Mẫu Kệ Tivi Phòng Khách Phong Cách Hiện Đại TV-77
6 Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 Update Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12 Delete Bàn Học Góc Có Giá Sách BH-12
7 Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 Update Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36 Delete Bàn Học, Bàn Làm Việc Có Giá Sách Đẹp BH-36
8 Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 Update Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37 Delete Bàn Học Có Giá Sách Đẹp BH-37
9 Update Delete
10 Update Delete
11 Update Delete
12 Update Delete
13 Update Delete
14 Update Delete
15 Update Delete
16 Update Delete
17 Update Delete
18 Update Delete
19 ĐẦU GHI KX-7104D5 Update ĐẦU GHI KX-7104D5 Delete ĐẦU GHI KX-7104D5
20 KX-8416D5 Update KX-8416D5 Delete KX-8416D5
21 KX-8104WN2 Update KX-8104WN2 Delete KX-8104WN2
22 Trọn bộ 4 camera 2 Update Trọn bộ 4 camera 2 Delete Trọn bộ 4 camera 2
23 Video balum camera Update Video balum camera Delete Video balum camera
24 KX-2K8216D4 Update KX-2K8216D4 Delete KX-2K8216D4
25 TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 3 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 3
26 TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 Update TRỌN BỘ 4 CAMERA 1 Delete TRỌN BỘ 4 CAMERA 1
27 Trọn bộ 4 camera Update Trọn bộ 4 camera Delete Trọn bộ 4 camera
28 Trọn bộ camera 4 mắt Update Trọn bộ camera 4 mắt Delete Trọn bộ camera 4 mắt
29 Trọn bộ 4 camera 5 Update Trọn bộ 4 camera 5 Delete Trọn bộ 4 camera 5
30 Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Update Dây cáp viễn thông camera 2 lõi Delete Dây cáp viễn thông camera 2 lõi
31 ĐẦU GHI KX-7104TD5 Update ĐẦU GHI KX-7104TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7104TD5
32 Video balun hikvision 1 cặp Update Video balun hikvision 1 cặp Delete Video balun hikvision 1 cặp
33 KX-2K8108D4 Update KX-2K8108D4 Delete KX-2K8108D4
34 Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP Update Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP Delete Trọn bộ 1 CAMERA KBVISION 1MP
35 KX-4K8832N3 Update KX-4K8832N3 Delete KX-4K8832N3
36 NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A Update NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A Delete NGUỒN NETGEAR 12V-2,5A
37 ĐẦU GHI KX-7108TD5 Update ĐẦU GHI KX-7108TD5 Delete ĐẦU GHI KX-7108TD5
38 Update Delete
39 Update Delete
40 Update Delete
41 Update Delete
Ghi chú Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Giải Pháp CÔNG NGHỆ BAN MÊ sẽ sớm liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất !